Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

RoboHome is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens
RoboHome
Stoopendaalweg 3
3632JD Loenen aan de Vecht
Nederland
+31623037109

Gegevensbescherming
Mw. J. van den Berg is Functionaris Gegevensbescherming bij RoboHome. Zij is te bereiken via het emailadres persoonsgegevens@robohome.nl.

Persoonsgegevens
RoboHome verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam,
- Adresgegevens,
- Telefoonnummer,
- E-mailadres,
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een -account op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch,
- Gegevens over uw activiteiten op onze website,
- IP-adres,
- Locatiegegevens,
- Internetbrowser en apparaat type,
- Bankrekeningnummer (in geval van retouren).


Van zakelijke klanten verwerken wij ook:

- Bedrijfsnaam,
- KVK nummer,
- BTW nummer.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via persoonsgegevens@robohome.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
RoboHome verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling,
Om goederen en diensten bij u af te leveren,
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken,
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder,
- RoboHome analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren,
- RoboHome verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
RoboHome neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RoboHome) tussen zit. RoboHome gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen om de klantbeleving op onze website te optimaliseren:

- CCV webshop t.b.v. het verwerken van persoonsgegevens en bestellingen, analyseren van websitebezoeken,
- Hotjar
t.b.v. het analyseren van gedrag van bezoekers op onze website,
- Google Analytics 
t.b.v. analyseren van gedrag van bezoekers op onze website.


Bewaartermijn persoonsgegevens
RoboHome bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor uw persoonsgegevens een bewaartermijn van maximaal 7 jaar. De reden dat wij uw gegevens binnen deze periode bewaren is dat we daartoe in staat worden gesteld om u op een goede wijze te kunnen bedienen en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die aan ons als bedrijf worden gesteld. Uw gegevens worden uiterlijk aan het eind van de genoemde bewaartermijn bij ons verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
RoboHome verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (bijvoorbeeld om uw bestelling bij u af te kunnen leveren), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RoboHome blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. RoboHome gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u een account op onze website heeft aangemaakt, kunt u dit eenvoudig zelf doen door in te loggen op uw account via de volgende link: https://www.robohome.nl/account. Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u deze zelf via deze pagina herstellen door op de knop ‘wachtwoord vergeten’ te klikken.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RoboHome en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar persoonsgegevens@robohome.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. RoboHome wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens
RoboHome neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het emailadres persoonsgegevens@robohome.nl

Waarom RoboHome?

  • Dé robotspecialist
  • Klanten geven ons een 4,9 (van 5)
  • Gratis levering in  en
    (vanaf € 90)
  • 14 dagen bedenktijd
  • Veilig betalen
  • Goede service

Meld u aan voor de nieuwsbrief en profiteer van speciale aanbiedingen!
Aanmelden

© copyright RoboHome 2015–2024

Trustpilot